De Koepelkerk

Het Van Oeckelen-orgeL

Het orgel in de Koepelkerk is in 1875 gebouwd door Petrus van Oeckelen.

Voor de huidige Koepelkerk lijkt dit orgel erg groot. Het moest in die tijd echter passen in een punt van het kruisdak.
Toen - evenals het oorspronkelijke koperen koepeldak - óók dit kruisdak dreigde in te storten is bij de restauratie in 1986 besloten De Koepelkerk haar oorspronkelijke dak weer teug te geven.
Daarbij moest uiteraard rekening worden gehouden met het imposante orgel.